Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

Khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới

Có thể học được những tri thức về khoa học kỹ thuật, y học… đạt trình độ thế giới.

  Là một đất nước không có nhiều tài nguyên, nhưng Nhật Bản đã đạt được trình độ về kỹ thuật và tri thức tuyệt vời nhờ vào nền tảng giáo dục vững chắc sau khi đã đạt được sự phát triển thần kỳ về kinh tế. Nhật Bản cung cấp cho thế giới những sản phẩm ứng dụng thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật, y tế như ô tô chạy bằng điện, sợi huỳnh quang, tim nhân tạo v.vv. Mì ăn liền
- sản phẩm làm thay đổi đời sống ẩm thực của toàn thế giới hay Karaoke cũng là sản phẩm của Nhật Bản.
Văn hóa tạo ra những sản phẩm độc đáo, đầy tính công phu đã ăn sâu vào suy nghĩ của người Nhật. Ngoài ra, các trường học của Nhật Bản luôn được lưu học sinh nước ngoài đánh giá cao không chỉ bởi môi trường rèn luyện kiến thức mà còn bởi tính nhân văn, tính ứng dụng cao khi ra ngoài xã hội.
 


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.