Người dùng có thể tạo liên kết trang web của mình đến trang web của JASSO. Tuy nhiên JASSO có quyền thay đổi URL, chỉnh sửa hoặc bị xóa mà không cần báo trước.