Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

Trang web này thuộc Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO), nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan tới Du học Nhật Bản. Các thông tin trên web được cung cấp miễn phí. Xin lưu ý rằng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại mà bạn có thể nhận được liên quan đến việc sử dụng các thông tin này. Để tìm hiểu rõ hơn các thông tin cần thiết, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các cơ quan liên quan. Các thông tin trên trang web thuộc quyền sở hữu của các cơ quan cung cấp thông tin. Vì vậy, không được phép đăng tải thông tin khi chưa có sự cho phép từ JASSO hoặc từ bên phía cơ quan cung cấp. Tuy nhiên, có các thông tin đăng tải có ghi rõ điều kiện sử dụng thông tin, vì vậy hãy thực hiện theo các điều kiện được hiển thị trong trang đó.


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.