Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT)
Kỳ thi JLPT là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực tiếng Nhật của sinh viên quốc tế đang học tiếng Nhật, được tổ chức trong và ngoài nước Nhật vào tháng 7 và tháng 12.
Có trường đại học, với những thí sinh tại các nước không tổ chức Kỳ thi du học Nhật Bản, trường sẽ yêu cầu phải tham dự kỳ thi này cho việc xét tuyển thí sinh khóa học thạc sĩ, tiến sĩ.

image