Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

Các hình thức du học Nhật Bản
Du học Nhật Bản có các hình thức: Học trường tiếng Nhật với mục đích học tiếng Nhật; Du học dài hạn với mục đích đạt lấy học vị và nghiên cứ lâu dài; Du học ngắn hạn trong vòng 1 năm không với mục đích lấy được học vị.

imagePrint    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.