Nhập học vào các Trường tiếng Nhật
Trong cơ sở giáo dục đại học ở Nhật Bản, về cơ bản tất cả các khóa học đều được giảng dạy bằng tiếng Nhật, không có nhiều khóa học bằng tiếng Anh. Vì vậy, đối với các du học sinh muốn học tại trường Nhật Bản thì rất cần thiết phải có năng lực tiếng Nhật vừa đủ. Tư cách nhập học vào các Trường Tiếng Nhật là phải hoàn thành 12 năm học phổ thông hoặc các bằng cấp, chứng chỉ tương đương.