Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

Du học ngắn hạn/ Trao đổi du học sinh
Khác với du học với mục đích là lấy học vị, trong thời gian học đại học tại nước sở tại, có chương trình trao đổi du học sinh với các trường đại học, học viện bên Nhật có ký kết giao lưu. Các trường đại học Nhật Bản ký kết giao lưu với nhiều trường đại học nước ngoài, vì vậy, nếu trường của bạn có ký hiệp định giao lưu với trường bên Nhật thì có thể du học theo chế độ này. Thông tin về ký kết giao lưu với trường đại học Nhật Bản, các bạn có thể xem trên trang web của JASSO hoặc tại trường đại học của các bạn. Trường hợp, trường các bạn không ký kết giao lưu với trường bạn thích, hoặc bạn đã tốt nghiệp rồi, bạn có thể du học bằng cách lựa chọn chương trình ngắn hạn 1 năm của khoảng 60 trường đại học.

imagePrint    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.