Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

Học bổng
Chỉ một số ít du học sinh được trợ cấp toàn bộ kinh phí cần thiết để du học. Phần lớn, tiền học bổng chỉ đủ để trang trải một phần phí sinh hoạt và học phí. Vì vậy, du học sinh cần phải tính toán chi tiết tổng số kinh phí du học, lập kế hoạch để có thể tự chủ về tài chính, thay vì chỉ dựa vào tiền học bổng. Một số thủ tục xin học bổng có thể đăng ký trước hoặc sau khi tới Nhật, nhưng hầu hết là đăng ký sau khi tới. Tùy vào từng đối tượng, đối tượng được hưởng học bổng phần lớn là sinh viên du học từ bậc đại học trở lên, nhà nghiên cứu. Sinh viên của Trường chuyên môn, Trường Tiếng Nhật, sinh viên dự thính, nghiên cứu sinh tiền cao học thì hầu như không được nhận học bổng.

imagePrint    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.