Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

Du học bằng tiếng Anh
Các khóa học của cơ quan giáo dục Nhật Bản hầu hết đều bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên, cũng có trường Đại học, Viện đào tạo sau đại học tổ chức các khóa học đặc biệt bằng tiếng Anh để lấy học vị, hoặc chương trình du học ngắn hạn đào tạo bằng tiếng Anh không với mục đích lấy học vị. Trong các Viện đào tạo sau đại học, các khóa học giảng dạy bằng tiếng Anh ngày một tăng lên, đặc biệt là lĩnh vực khoa học tự nhiên.

image

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.