Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

Cộng đồng du học sinh đa dạng

Du học sinh đến từ hơn 170 nước và vùng lãnh thổ

  Có khoảng 140,000 lưu học sinh đến từ hơn 170 nước và vùng lãnh thổ đang học tập tại các trường sau phổ thông tại Nhật Bản. Chính vì vậy các du học sinh không chỉ có cơ hội tiếp xúc với văn hóa của Nhật Bản mà còn có cơ hội giao tiếp đa văn hóa với các nước trên thế giới để mở rộng tầm mắt. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là đất nước tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo tuân theo hiến pháp.
 


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.