Chế độ giáo dục của Nhật Bản

Giáo dục phổ thông của Nhật Bản bao gồm: 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông, tất cả là 12 năm. Các trường lưu học sinh có khả năng vào học bao gồm 5 loại: (1) Trường kỹ thuật chuyên nghiệp, (2) Trường dạy nghề, (3) Cao đẳng, (4) Đại học, (5) Cao học. Các trường quốc lập, công lập và tư lập dược phân chia rõ rệt.

image
Nếu tốt nghiệp các chuyên ngành của các trường cao đẳng, các trường dạy nghề cao cấp được được các trường đại học, hoặc cơ quan trao học vị công nhận sẽ được nhận học vị “Cử nhân”. Xác nhận tại các trường có nguyện vọng đăng ký.
Các cơ sở giáo dục Nhật Bản, năm học mới bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Có nhiều trường phổ thông thực hiện chế độ theo kì học.
image
Thông thường 1 năm có 3 kỳ nghỉ: nghỉ hè (cuối tháng 7 đến đầu tháng 9), nghỉ đông (cuối tháng 12 đến đầu tháng 1), nghỉ xuân (tháng 2 đến tháng 3).

Hầu hết các trường ở Nhật nhập học vào tháng 4 nhưng cũng có trường có chế độ nhập học vào mùa thu.
image
・Các trường cao đẳng, đại học, cao học có khả năng nhập học ngoài tháng 4

●Số lượng trường đại học quốc lập, công lập và tư lập
  Quốc lập Công lập Tư lập Tổng số
Trường kỹ thuật 51 3 3 57
Trường dạy nghề 10 193 2,608 2,811
Cao đẳng 19 340 359
Đại học (các khoa) 82 86 584 752
Cao học 86 74 464 624
Nguồn:[Điều tra cở bản về các trường năm 2013 của bộ Giáo dục và khoa học Nhật Bản]
※ Bao gồm cả trường đại học từ xa thuộc đại học tư.