Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


Kế hoạch du học

Kế hoạch du học được bắt đầu từ đâu?

Cùng lập kế hoạch


Why "Tại sao?"
MỤC ĐÍCH DU HỌC?
Bạn cần có những chứng chỉ, năng lực gì cho nghề nghiệp tương lai?
Where "Ở đâu?"
HỌC Ở TRƯỜNG NÀO?
How long "Bao lâu?"
CẦN BAO NHIÊU THỜI GIAN?
What "Học gì?"
MUỐN HỌC GÌ? CHUYÊN NGÀNH LĨNH VỰC
When "Khi nào?"
Khi nào đi?
Bắt đầu khi nào? Chuẩn bị bao lâu?
How much "Bao nhiêu?"
Mất bao nhiêu tiền?
Vé máy bay? Sinh hoạt phí? Tiền nhà? Tiền ăn?
Tiết kiệm có đủ không? Gửi tiền từ nhà? Làm thêm? Học bổng?
1 Học vị, danh hiệu
Cử nhân Đại học 4 năm (có nơi 6 năm)
Kinh tế?
Y học?
Nông nghiệp?
Thiết kế?
Giáo dục?
Công nghệ thông tin?
Hoạt hình?
 
Thạc sỹ Cao học 2 năm~
Tiến sỹ Cao học 3 năm~
Cử nhân hệ ngắn hạn Cao đẳng 2 năm (có nơi 3 năm)
Chuyên gia Trường dạy nghề 2 năm ~ 3 năm
Chuyên gia cao cấp Trường dạy nghề 4 năm
2 Thử nghiệm học ngắn hạn
Du học ngắn hạn Trường tiếng Nhật,
chương trình ngắn hạn
đại học
vài tháng ~ 1 năm
Tiếng Nhật?
Văn hóa Nhật?
Đối chiếu văn hóa?
 
Du học trao đổi Đại học Trong vòng 1 năm
3 Học tiếng Nhật
Học tiếng Trường tiếng Nhất ~2 năm
Khóa học lên tiếp
Hội thoại tiếng Nhật Tiếng
Nhật thương mại
 
Học tiếp
Trường tiếng Nhất ~2 năm
Khoa dành cho du học sinh
đại học tư
 
1 năm~2 năm


 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.