Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


Việc làm thêm

Theo điều tra của JASSO có 74% du học sinh đi làm thêm. Công việc phổ biến nhất là các việc phụ trong nhà hàng, tiếp đến là bán hàng, gia sư, công tác nghiên cứu, lễ tân khách sạn, nhặt bóng v.v. Tiền lương của các vùng khác nhau, ví dụ phục vụ trong nhà hàng mỗi giờ được 800 yên đến 1200 yên, nếu làm 28 tiếng 1 tuần được 22.400 yên đến 33.600 yên. Sau khi được Cục nhập cảnh địa phương gần nhất cho phép thì du học sinh mới được phép đi làm thêm theo các điều kiện sau đây:

Không làm ảnh hưởng đến việc học.
Mục đích đi làm thêm là để trang trải tiền học phí và các chi phí cần thiết khác, chứ không phải đi làm để dành tiền và gửi về nhà.
Không làm các công việc làm ảnh hưởng xấu đến phong tục tập quán và tư cách, đạo đức của du học sinh.
Một tuần làm thêm 28 tiếng (trong thời gian nghỉ hè có thể làm 8 tiếng/ngày).
Làm thêm trong thời gian tạm trú tại trường.

Những người có thời hạn lưu trú trên 3 tháng với tư cách "du học" và là người đến lần đầu có thể xin giấp phép hoạt động ngoài tư cách tại các cảng hàng không khi nhập cảnh vào Nhật Bản.
Nếu du học sinh không có giấy phép, làm quá giờ cho phép, làm công việc không phù hợp với nội dung cho phép thì sẽ bị phạt hoặc trục xuất về nước.

 

Các loại nghề làm thêm (một số câu hỏi thường gặp)
# Loại nghề Tỷ lệ
1 Ăn uống 48.8%
2 Thương mại, bán hàng 25.3%
3 Dạy học 7.5%
4 Lễ tân khách sạn 5.7%
5 Giảng dạy, trợ giúp nghiên cứu 5.5%
6 Dọn dẹp 4.5%
7 Sự vụ 4.3%
8 Biên, phiên dịch 4.2%
9 Công trường, lắp máy 3.7%
10 Gia sư 3.2%

 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.