Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


Học bổng

Ít có học bổng để chi trả toàn bộ chi phí trong quá trình du học, phần lớn là các học bổng đẻ chi trả một phần học phí và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, các bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng chi phí du học, không nên chỉ dựa vào học bổng mà hãy lập kế hoạch cho rõ ràng.

●Thời gian xin học bổng và nhận kết quả được chia làm 2 dạng như sau:
1. Loại học bổng có thể xin và nhận kết quả trước khi sang Nhật (rất ít)
2. Loại học bổng có thể xin và nhận kết quả sau khi tới Nhật nhập học

●Thi tuyển chọn:  xét hồ sơ, thi viết kiểm tra kiến thức tổng quát hoặc kiến thức về ngành học, khả năng ngôn ngữ và phỏng vấn.
●Cách xin: hầu hết hồ sơ xin học bổng đều phải nộp qua trường mà du học sinh đang theo học. Hãy liên hệ trực tiếp với phòng quản lý lưu học sinh để biết thêm chi tiết.
Tùy từng loại học bổng mà giới hạn điều kiện xét nhận khác nhau (độ tuổi, quốc tịch, hay chỉ định theo trường học hoặc lĩnh vực chuyên môn).

Q. Loại học bổng có thể xin và nhận kết quả trước khi tới Nhật là những loại nào?
Q. Tôi có thể được nhận từ 2 loại học bổng trở lên hay không?
Q. Những loại học bổng dành cho đối tượng du học ngắn hạn là những loại nào?

Thông tin chi tiết xem trên tờ rơi về các loại học bổng du học Nhật Bản!

Tờ rơi về các loại học bổng du học Nhật Bản!
Scholarship for International Students in Japan
Bản tổng hợp thông tin học bổng dành cho du học sinh nước ngoài.
Không phải tất cả thông tin về tất cả các loại học bổng tại Nhật đều có trong tờ rơi.
Phát miễn phí (chỉ tại Nhật) (khổ A4 bằng tiếng Nhật, tiếng Anh)
Bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin tại trang web của JASSO
<Liên hệ trực tiếp tại>
Ban thông tin du học tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản
E-mail @ infoja@jasso.go.jp

Tham khảo: xem các trang web sau:
Danh sách các trường Đại học, cao đẳng có học bổng (JASSO) http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/shougakukindaigaku.pdf
Số tay học bổng (JASSO) http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij.html
Tìm kiếm học bổng (Japan Study Support) http://www.jpss.jp/ja/scholarship/
Du học sinh nước ngoài được nhà nước tài trợ (Bộ Ngoại giao) http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html

Xin học bổng trước khi qua Nhật
         
Các loại học bổng Đối tượng Học bổng hàng tháng Địa chỉ liên hệ
Học bổng chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục và Khoa học) ※1 Tiến cử
của Đại
sứ quán
Nghiên cứu sinh/Thực tập sinh giáo viên Tham khảo ※2 Liên hệ trực tiếp với các cơ quan đại diện của Nhật tại nước ngoài.
* Ở một số nước, cơ quan chính phủ sẽ là đầu mối liên lạc.
Sinh viên đại học/ Sinh viên kỹ thuật chuyên nghiệp/ Sinh viên các trường dạy nghề/ Sinh viên học tiếng Nhật và văn hóa Nhật 117,000yên
Sinh viên chương trình "Những nhà lãnh đạo trẻ". 242,000yên
Tiến cử của
Trường Đại
học
Nghiên cứu sinh Tham khảo ※2 Trường bạn đang học (tại nước bạn).
Sinh viên học tiếng Nhật và sinh viên học văn hóa Nhật Bản 117,000yên
Học bổng khuyến học dành cho du học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục Sinh viên đã thi EJU, muốn học chính quy các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề. 48,000yên JASSO
Chương trình trao đổi sinh viên (hệ ngắn hạn) Đối tượng là sinh viên trao đổi theo hiệp định giao lưu giữa hai trường. Thời gian du học từ 8 ngày đến 1 năm. 80,000yên Trường bạn đang học (tại nước bạn).
Học bổng đoàn thể, tư nhân Tùy theo đoàn thể có thể khác nhau. Đoàn thể, tư nhân


Xin học bổng sau khi đến Nhật
       
Các loại học bổng Đối tượng Học bổng hàng tháng Địa chỉ liên hệ
Học bổng chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục và Khoa học)※1 Nghiên cứu sinh Tham khảo ※2 Liên hệ trực tiếp với trường (Nhật Bản).
Sinh viên đại học 117,000yên
Học bổng khuyến học dành cho du học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục※3 Nghiên cứu sinh (trình độ sau đại học)/ Hệ thạc sĩ/ Hệ tiến sĩ 48,000yên Liên hệ trực tiếp với trường (Nhật Bản).
Đại học/ Cao đẳng/ Khoa đặc biệt dành cho du học sinh/ Kỹ thuật chuyên nghiệp/ trường công nghệ (sinh viên năm thứ 3 trở lên)/ trường chuyên môn/ Hệ dự bị
Các cơ sở giáo dục tiếng Nhật 30,000yên
Học bổng của các đoàn thể tại địa phương Tùy theo đoàn thể có thể khác nhau. Các đoàn thể tại địa phương hoặc trường mà bạn đang theo học (Nhật Bản).
Học bổng tư nhân Tùy theo đoàn thể tư nhân có thể khác nhau. Các cơ sở hoặc trường mà bạn đang theo học (Nhật Bản).
Học bổng của trường Chế độ miễn giảm học phí Tùy theo trường.  Trường bạn đang theo học (Nhật Bản).
(Theo điều tra của Bộ Giáo dục và Khoa học; Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản JASSO)
※1 Học bổng hàng tháng tính đến tháng 4 năm 2014. Tuy nhiên, tùy theo từng khu vực học tập và nghiên cứu mà chế độ học bổng khác nhau
※2 Học bổng cho Nghiên cứu sinh là 143.000 yên; Thạc sĩ là 144.000 yên; Tiến sĩ là 145.000 yên
※3 Học bổng hàng tháng tính đến tháng 4 năm 2015.

 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.