Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


Việc làm sau khi tốt nghiệp/Thực tập

Càng ngày càng có nhiều du học sinh đi làm cho các công ty Nhật bản sau khi tốt nghiệp. Việc xét chuyển đổi tư cách cư trú để đi làm bao
gồm 4 điểm mấu chốt sau đây:

Điểm mấu chốt Điểm lưu ý và bổ sung
Lý lịch học tập Những người tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, kỹ thuật chuyên nghiệp.
Những người tốt nghiệp tại các trường dạy nghề được nhận bằng “Chuyên gia”.
Nội dung công việc
định làm
Nội dung công việc của nơi mình muốn xin vào làm việc có liên quan tới chuyên môn của mình hay không?
(Ví dụ) Những trường hợp học thiết kế thời trang mà được tuyển dụng sang làm lập trình viên máy tính thì việc xin đổi tư cách lưu chú là khá khó khăn.
Tiền lương Tiền lương bằng hoặc cao hơn mức lương trả cho người Nhật.
Tình hình công ty định xin vào Mức độ ổn định kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

Những trường hợp đã tốt nghiệp vẫn chưa quyết định được việc làm, bạn có thể xin phép chuyển đổi tư cách cư trú từ “du học” sang “hoạt động đặc biết (do chờ việc)”, thời gian này có thể kéo dài 1 năm từ sau khi tốt nghiệp (thời gian cư trú là 6 tháng thì chỉ được thay đổi 1 lần). Những việc cụ thể về thủ tục nên hỏi trực tiếp Cục quản lý nhập cảnh địa phương.

image

image 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.