Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


Bảo hiểm

 
●Bảo hiểm y tế
Ở Nhật Bản có chế độ bảo hiểm y tế giảm bớt phần đóng góp phí y tế. Người nước ngoài sống trên 1 năm tại Nhật Bản phải tham gia “bảo hiểm y tế quốc dân”. Để tham gia bảo hiểm này bạn phải tới chính quyền điạ phương nơi gần nhất như quận, phường để làm thủ tục.
Sau khi gia nhập bạn phải đóng tiền hàng tháng. Tùy theo thu nhập của bạn và từng địa phương số tiền sẽ khác nhưng bình thường là 20.000 yên/năm.
Sau khi tham gia bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Khi bạn bị thương hay ốm đau sẽ mang thẻ bảo hiểm và chi phải chi trả 30%. Ngoài tiền bảo hiểm tương ứng, bản phải tự đóng một số tiền.

image

●Bảo hiểm thiệt hại
Liên quan tới bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây thương tích, hoặc làm hỏng tài sản của người khác mà bảo hiểm y tế không bồi thường được, sẽ có bảo hiểm thương tật và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cá nhân.


 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.