Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


Phí sinh hoạt/ vật giá

Tiền tệ và giá cả
Đồng tiền của Nhật Bản là Yên. Có 4 loại tiền giấy: 10.000 yên, 5000 yên, 2000 yên và 1000 yên. Có 6 loại tiền xu: 500 yên, 100 yên, 50 yên, 10 yên, 5 yên và 1 yên. Nói chung, ở Nhật Bản khi mua đồ đều thanh toán bằng tiền mặt, có nhiều cửa hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dung. Người ta ít dùng ngân phiếu để thanh toán trong cuộc sống hằng ngày.
Ngoại tệ có thể được đổi sang tiền yên tại các ngân hàng có quầy ngoại hối. Các ngân hàng đều có 1 tỉ giá hối đoái như nhau.Chi phí sinh hoạt
Dưới đây là chi phí sinh hoạt một tháng của du học sinh nước ngoài (bao gồm cả tiền học). Chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn thì cao hơn so với tại các địa phương. 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.