Cỡ chữ  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

Thông tin cho bên tư vấn du học

Thông tin dành cho bên phụ trách việc tiếp nhận du học sinh. Đăng tải các thông tin cần thiết để cung cấp cho du học sinh, đặc biệt là các thông tin cơ bản về chính sách du học sinh.

Sơ lược về chế độ du học Nhật Bản
Tiếp nhận du hoc sinh
Nhập cảnh/ Tư cách lưu trú/ Đăng ký
Hỗ trợ cuộc sống tại Nhật
Học bổng
Hỗ trợ học lên cao
Hỗ trợ việc làm
Số liệu thống kê/ Khảo sát
Ấn phẩm

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.