ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

ผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก

สามารถเรียนสาขา อาทิ การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของโลก

  ความรู้และเทคโนโลยีซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาอันเยี่ยมยอดคือเบื้องหลังความสำเร็จทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่มีทรัพยากรน้อย แต่เป็นผู้นำทางด้านการผลิตญี่ปุ่นส่งออกสินค้า อาทิ รถยนต์ระบบไฟฟ้า กล้องดิจิตอล สายใยแก้วนำแสง หัวใจเทียม ซึ่งเป็นผลผลิตจากความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอันล้ำหน้าไปสู่ตลาดโลก แม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและคาราโอเกะที่เปลี่ยนแปลง
การบริโภคของคนในโลกก็มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น วัฒนธรรมการปรับปรุงและผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์ได้หยั่งรากลึกในญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินจากนักศึกษาต่างชาติในระดับสูงว่า โรงเรียนของญี่ปุ่นไม่เพียงเน้นที่ความสามารถในเชิงวิชาการแต่ยังสอนเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์
 


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.