ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัย

  ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในแง่ของความสะดวกสบายและมีอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อยแห่งหนึ่งของโลก แม้ว่าจะทำของหล่นหายแต่ส่วนมากก็มักจะได้คืน การคมนาคมก็ตรงเวลาทำให้ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ นอกจากนี้ ยังมีระบบการประกันสุขภาพที่ช่วยให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพสูงและลดภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่นักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งกังวลเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ห่างจากบ้านเกิดสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายใจ
 


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.