ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)
การสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่ โดยจะจัดสอบช่วงเดือนกรกฎาคมและธันวาคมของทุกปีทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศญี่ปุ่น ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นนี้อาจจะจำเป็นเพื่อใช้พิจารณาผู้สมัครจากต่างประเทศที่ไม่ได้มีการจัดสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU)เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก

image

 


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.