ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ
ในการเรียนต่อญี่ปุ่น ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในประเทศของตนไว้ก่อนมาเรียนที่ญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งทีดี สถานที่ที่สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ อาทิเช่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายและแต่ละหลักสูตรการเรียนการสอนก็มีเวลาเรียนและระดับที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เรียนจึงควรวางแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับแผนการเรียนต่อตนเองได้ตั้งเอาไว้

imagePrint    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.