ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

ประเภทของการไปศึกษาต่อญี่ปุ่น
ผู้เรียนควรจะตัดสินใจเลือกไปศึกษาต่อตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น เลือกไป "เรียนภาษา" หากต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น หรือเลือกไป "ศึกษาต่อระยะยาว" ในกรณีที่ต้องการวุฒิการศึกษาหรือต้องการทำวิจัยระยะยาว หรือเลือกไป "ศึกษาต่อระยะสั้น" หากต้องการเรียนเป็นระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี และไม่ต้องการวุฒิการศึกษา เป็นต้น

imagePrint    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.