ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

โครงการระยะสั้น/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นอกจากการไปศึกษาต่อเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาแล้ว ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศของตน โดยที่ผู้สมัครยังมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่
ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากมาย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยของคุณมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น คุณก็สามารถสมัครไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นผ่านระบบนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นนั้นสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ของ JASSO หรือสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยที่คุณกำลังศึกษาอยู่ และแม้ว่าคุณจะจบการศึกษาไปแล้วก็ยังมีกว่า
60 มหาวิทยาลัยที่เปิดโครงการระยะสั้นที่มีระยะเวลาภายใน 1 ปี

imagePrint    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.