ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการใช้ชีวิตแค่บางส่วน มีเพียงจำนวนน้อยที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อทั้งหมด ดังนั้น ผู้สนใจไปศึกษาต่อจึงควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาต่อและวางแผนงบประมาณอย่างถี่ถ้วนโดยไม่หวังพึ่งแต่ทุนการศึกษา
บางทุนการศึกษาสามารถสมัครได้ในต่างประเทศก่อนที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะสมัครได้หลังจากที่เข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นแล้ว กลุ่มเป้าหมายของทุนส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาในระดับตั้งแต่มหาวิทยาลัยขึ้นไป และนักวิจัย แต่ทุนสำหรับนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวะ นักศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาเข้าฟังบรรยาย นักศึกษาวิจัยนั้นแทบจะไม่มีเลย

imagePrint    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.