ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

การศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่นโดยส่วนมากแล้วจะเป็นภาษาญี่ปุ่น
แต่ในบางมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยก็มีการสร้างหลักสูตรพิเศษที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ผู้เรียนต้องการวุฒิการศึกษา และยังมีการสร้างหลักสูตรระยะสั้นเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการวุฒิการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันหลักสูตรปริญญาโท/เอก โดยเฉพาะในสายวิทย์มีจำนวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

image

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.