ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU) จัดสอบเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2002 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบคัดเลือก
นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น และ
17 เมืองในต่างประเทศ โดยเน้นแถบเอเชียเป็นหลัก
วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาความรู้ทั่วไป(วิชาสังคม) และวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ภาษาที่ใช้สอบมีทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบจะต้องเลือกสอบในวิชาและภาษาของข้อสอบตามที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อกำหนด
บางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้สมัครจากผลการสอบEJU และผลการเรียนในระดับมัธยมปลายเพื่อพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ โดยที่ผู้สมัคร
ไม่จำเป็นจะต้องสอบข้อสอบของมหาวิทยาลัยนั้นๆอีก ดังนั้นหากสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีการคัดเลือกนักศึกษาด้วยระบบดังกล่าว
ผู้สมัครก็สามารถได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น

imagePrint    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.