ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

ที่มาของข้อมูล
แรงจูงใจในการศึกษาต่อญี่ปุ่นของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน ดังนั้น เป้าหมายในการศึกษาต่อ วิธีการ ระยะเวลา รวมถึงประเภทของสถาบันการศึกษาจึงแตกต่างกันไป ก่อนอื่น ผู้เรียนจึงควรจะวางแผนการศึกษาโดยเริ่มต้นดูจากความสามารถทางการศึกษาของตน กำลังทรัพย์ งานที่อยากทำและแนวทางในอนาคต ฯลฯ
ในการรวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อ ก่อนอื่นจะต้องค้นหาข้อมูลทั่วไป เช่น คุณสมบัติในการสมัครเข้าศึกษาต่อ วิธีการสมัคร และค่าใช้จ่าย เป็นต้น จากนั้นจึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลของสถาบันการศึกษาที่สนใจ
ข้อมูลทั่วไปนั้นสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษานั้น สามารถรวบรวมได้จากงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยJASSO หรือรวบรวมจากสถานทูตและสถานกงสุลญี่ปุ่น หรือผู้ที่เคยไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจึงค่อยเลือกสถานศึกษาที่สนใจจากข้อมูลที่ค้นหามาได้แล้วจึงไปที่เว็บไซต์ของสถานศึกษานั้นๆ เพื่อหาข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม

imagePrint    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.