ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

นักศึกษาต่างชาติจากนานาประเทศ

มีนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นจากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก

  นักศึกษาต่างชาติจำนวนกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นคนจากกว่า 170 ประเทศทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่น ผู้ที่เข้ามาศึกษา
นญี่ปุ่นจะได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่หลากหลายจากแต่ละประเทศทั่วโลก ช่วยเปิดมุมมองของนักศึกษาให้กว้างขึ้น
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่เปิดกว้าง โดยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นยังปกป้อง และคุ้มครองอิสรภาพทางความคิด และความเชื่อทางศาสนาอีกด้วย
 


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.