ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

วัฒนธรรมอันมีเสน่ห์

มีมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ “อาหารญี่ปุ่น” และ “ภูเขาไฟฟูจิ” และยังมีจิตใจของ “การต้อนรับ”

  ญี่ปุ่นล้อมรอบด้วยทะเลและเป็นประเทศที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้สามารถมีความสุขกับฤดูต่างๆ ทั้งฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว มีมรดกโลกอยู่ในญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก อาทิ ภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีปราสาทฮิเมจิ และศาลเจ้าอิสึคุชิมะ เป็นต้น อาหารญี่ปุ่นซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นทำมาจากวัตถุดิบตามฤดูกาล อีกทั้งเป็นอาหารที่มีความหลากหลาย และดีต่อสุขภาพ ทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำในเรื่องของการมีอายุยืนยาว ว่ากันว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์และเป็นพลเมืองที่ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ สำนึกของ “การต้อนรับขับสู้” ซึ่งคำนึงถึงฝ่ายตรงข้ามก่อนนั้นยังฝังรากลึกอยู่ในญี่ปุ่น และพร้อมที่จะต้อนรับนักศึกษาต่างชาติอย่างอบอุ่น
 


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.