ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

ศึกษาต่อญี่ปุ่นและเปิดประตูสู่โลกกว้าง

เสน่ห์ของการศึกษาต่อในญี่ปุ่น

ผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก

สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

วัฒนธรรมอันมีเสน่ห์

นักศึกษาต่างชาติจากนานาประเทศ

คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาต่อในญี่ปุ่น

ที่มาของข้อมูล

ประเภทของการไปศึกษาต่อญี่ปุ่น

สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

โครงการระยะสั้น/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

การศึกษาต่อในหลักสูตรอินเตอร์

ทุนการศึกษา

ขั้นตอนการเข้าประเทศ

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JLPT)

การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ

Success StoryIndependent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.