ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


การเลือกสถานศึกษา

จะเลือกสถานศึกษาที่เหมาะกับเราอย่างไรดี?
 
เลือกโดยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจาก 3 ข้อดังต่อไปนี้
★ สาขาที่ต้องการเรียน
・・・ สิ่งที่ต้องการเรียนคืออะไร ควรตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาของการเรียนให้แน่ชัดว่าคุณสามารถเรียนได้จริงๆหรือไม่
★ ความสามารถของตนเอง
・・・ ควรทราบความสามารถที่แท้จริงของตนเอง และเลือกสถานศึกษาที่มีระดับเหมาะสมกับ
ความสามารถของคุณไว้หลายๆแห่ง เพราะในบางกรณีผลคะแนนของการสอบเข้า
อาจทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ต้องการได้ ดังนั้น สมัครสอบหลายแห่ง น่าจะดีกว่า
★ อาชีพหรือเส้นทางในอนาคต
・・・ เป็นสถานศึกษาที่คุณจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพหรือเส้นทางในอนาคตของคุณหรือไม่
ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงจึงจะเหมาะกับคุณ ลองดูคุณลักษณะเด่นตามสาขาวิชาของแต่ละสถาบันจะดีกว่า หากเลือกสถานศึกษาผิด ไม่เพียงแต่จะเสียทั้งกำลังกาย เวลา และกำลังทรัพย์ แต่ยังเป็นการทำลายสุขภาพจิตอีกด้วย


หลักในการเลือก มหาวิทยาลัย
ลองจัดลำดับความสำคัญดูว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งใดบ้าง
① เนื้อหาของหลักสูตรและการวิจัย เป็นหลักสูตรที่ต้องการเรียนจริงหรือไม่ สามารถทำวิจัยได้หรือไม่
② หลักสูตรที่เรียน เรียนหลักสูตรเดียวกับคนญี่ปุ่นหรือเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียนภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
③ สิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมสำหรับการทำวิจัยหรือไม่
④ จำนวนนักศึกษาต่างชาติ และการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ มีชั้นเรียนเสริมภาษาญี่ปุ่นให้หรือไม่ มีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตระหว่าง
เรียนหรือไม่
⑤ ที่พัก มีหอพักของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ช่วยแนะนำอพาร์ตเมนท์อื่นให้ได้หรือไม่
⑥ การสอบเข้า มีระบบการรับเข้าเรียนก่อนไปญี่ปุ่นหรือไม่ สอบวิชาอะไรบ้าง เป็นวิชาที่คุณถนัดหรือไม่
⑦ ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ราคาเท่าไหร่ สามารถจ่ายได้ตลอดจนจบการศึกษาหรือไม่
⑧ ทุนการศึกษาและการช่วยเหลือด้านการเงิน มีระบบลดค่าเล่าเรียนหรือยกเว้นค่าเล่าเรียนหรือไม่ โอกาสที่จะได้ทุนมีมากน้อยเพียงใด สามารถจอง
สิทธิ์ขอทุนได้ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นหรือไม่
⑨ สภาพแวดล้อมของสถาบัน เอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตหรือไม่ ตั้งอยู่ในเมืองหรือนอกเมือง น่าจะปรับตัวให้อยู่ในสภาพอากาศนั้นได้หรือไม่

แหล่งข้อมูล: ค้นหาได้จากเว็บไซต์เหล่านี้
แนะนำมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น (JASSO) http://www.jasso.go.jp/study_j/schinfo.html
ค้นหามหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/
ค้นหามหาวิทยาลัย (Japan Study Support) http://www.studyjapan.go.jp/jp/

 

มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นหรือไม่
 
ที่ญี่ปุ่นไม่มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยกันอย่างเป็นทางการ
จะมีเพียงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามความยากง่ายในการสอบเข้า ซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดความยากง่ายในการสอบเข้าสำหรับนักเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่ได้วัดถึงระดับหรือคุณภาพของสถาบันแต่อย่างใด

สับสนอยู่ว่าจะไปเรียนต่อที่เมืองไหนดี อยากรู้จุดเด่นของเมืองใหญ่กับต่างจังหวัด
 
(ข้อดีของเมืองใหญ่)
 
(ข้อดีของต่างจังหวัด)
・มีสถาบันการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก
・การเดินทางและจับจ่ายใช้สอยสะดวกสบาย
・มีสิ่งบันเทิงมากมาย
・มีผู้คนอยู่มากมายทำให้ได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์
กับผู้คนที่หลากหลาย
・หางานพิเศษได้ง่าย
  ・ค่าครองชีพต่ำกว่าในเมืองใหญ่
・มีคนน้อยทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มที่
・สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด
・ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
・มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และของขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นมากมาย

หลักในการเลือก ตรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
ลองจัดลำดับดูว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งใดบ้าง
① ลักษณะของหลักสูตร เป็นหลักสูตรทั่วไปหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย, หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ,
หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรที่เรียนตัวต่อตัว
* ผู้สำเร็จการศึกษาระดับกลางเป็นเวลา 10 ปี หรือ 11 ปี จะต้องเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อ
② การแบ่งชั้นเรียน มีการแบ่งระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนหรือไม่ แต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่
③ วิชาพื้นฐาน สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเพื่อสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมีชั่วโมงเรียนวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ เลข สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ หรือไม่
④ จำนวนชั่วโมงเรียน รวมทั้งหลักสูตรเรียนกี่ชั่วโมง และแต่ละวิชาเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมง
⑤ สถานที่ตั้งของโรงเรียน อยู่ห่างจากที่พักแค่ไหน เดินทางสะดวกหรือไม่
⑥ ที่พัก มีหอพักในโรงเรียนหรือไม่ หากไม่มี มีการแนะนำที่พักให้หรือไม่
⑦ การให้คำแนะนำเรื่องศึกษาต่อ และการใช้ชีวิต มีการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นหรือไม่
⑧ เส้นทางหลังจบการศึกษา รุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นอย่างไร สามารถเข้าศึกษาในสถาบันที่ต้องการได้หรือไม่
⑨ มาตรฐานการศึกษา คะแนนสอบของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
⑩ จำนวนอาจารย์ผู้สอน สัดส่วนจำนวนอาจารย์ผู้สอนกับจำนวนผู้เรียนเป็นอย่างไร
⑪ ค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียนนั้นเหมาะสมกับจำนวนชั่วโมงเรียน จำนวนอาจารย์ที่ดูแลและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือไม่
⑫ การคัดเลือกเข้าศึกษา พิจารณาเอกสารเพียงอย่างเดียวหรือต้องสัมภาษณ์ผู้ค้ำประกันหรือผู้ปกครองที่อยู่ในญี่ปุ่นด้วย มีการรับสมัครนอกประเทศญี่ปุ่นหรือไม่
⑬ อัตราส่วนของจำนวนนักศึกษาต่างชาติ มีนักเรียนจากประเทศที่ใช้อักษรคันจิอยู่แล้วมากแค่ไหน ให้ความใส่ใจนักเรียนจากประเทศที่ไม่ใช้อักษรคันจิหรือไม่
 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.