ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


การวางแผนศึกษาต่อ – Planning

เริ่มจากอะไรดี..?

มาลองวางแผนศึกษาต่อกันเถอะ…


Why ทำไม
จุดประสงค์ ของการศึกษาต่อคือ?
อาชีพในอนาคตที่คุณตั้งใจไว้นั้น ต้องการคุณสมบัติ ความสามารถ และทักษะในด้านใดบ้าง
Where ที่ไหน
เรียนที่ สถาบัน แบบไหนดี?
How  long
ต้องใช้ เวลา ในการศึกษานานเท่าไร?
What อะไร
อยากเรียนอะไร? ตัดสินใจเลือก สาขาวิชา ให้ชัดเจน
When เมื่อไหร่
ไปเมื่อไร?
เปิดเทอมช่วงไหน? ต้องเตรียมเอกสารนานแค่ไหน?
How much เท่าไหร่
ใช้เงินเท่าไหร่?
ค่าตั๋วเครื่องบิน?  ค่ากินอยู่?  ค่าหอ? ค่าอาหาร?
มีเงินเก็บเพียงพอหรือไม่? ทางบ้านสนับสนุนได้เท่าไหร่? งานพิเศษล่ะ?  มีทุนการศึกษาหรือไม่?
1. ได้รับวุฒิ การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 4 ปี
(※บางคณะ 6 ปี)
เศรษฐศาสตร์?
แพทยศาสตร์?
เกษตรศาสตร์?
ออกแบบ?
ศึกษาศาสตร์?
วิศวกรรมศาสตร์?
การ์ตูน?
 
ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย 2 ปีขึ้นไป
ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย 3 ปีขึ้นไป
อนุปริญญา วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น 2 ปี
(※บางสาขา 3 ปี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 ปี - 3 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษา 4 ปี
2. เรียนระยะสั้น
ศึกษาต่อระยะสั้น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น,
โปรแกรมระยะสั้นในมหาวิทยาลัย
หลายเดือน – 1 ปี
ภาษาญี่ปุ่น?
วัฒนธรรมญี่ปุ่น?
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ?
 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มหาวิทยาลัย ภายใน 1 ปี
3. เรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาอย่างเดียว โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไม่เกิน 2 ปี
หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อ?
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น?
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ?
 
ศึกษาต่อ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไม่เกิน 2 ปี
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับ
นักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัย เอกชน
 
1 ปี – 2 ปี


 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.