ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


ที่พักอาศัย

มีหอพักนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นต่างๆเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อใช้เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติประมาณ 79.5% จะพักในที่พักของเอกชนหรืออพาร์ทเมนท์ การหาที่พักของเอกชนนั้นสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติของสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และหาข้อมูลได้จากบริษัทนายหน้าจัดหาบ้านเช่าในพื้นที่ที่เราต้องการเข้าพักหรือจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารต่างๆ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปทำให้ที่พักของญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นแบบตะวันตกมากขึ้น แต่ก็มีบ้านที่มีห้องเสื่อทาตามิ หรือที่เรียกว่า “วะชิทสึ(ห้องแบบญี่ปุ่น)” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น และยังคงมีธรรมเนียมให้ถอดรองเท้าไว้ที่ทางเข้าหน้าบ้าน การเช่าอพาร์ทเมนท์จะต้องทำสัญญากับเจ้าของบ้านหรือบริษัทจัดหาบ้าน ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค้ำประกัน (ค่าเช่าบ้าน ล่วงหน้า 2-3 เดือน) เงินกินเปล่า และค่านายหน้าในตอนทำสัญญาด้วย จำนวนเงินและการเรียกเก็บเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ อีกทั้งห้องพักส่วนใหญ่จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้ ดังนั้นผู้เช่าจึงต้องจัดหาเอง

การหาอพาร์ทเมนต์
มีโรงเรียนจำนวนมากที่มีความร่วมมือกับบริษัทนายหน้าแห่งใดแห่งหนึ่งและช่วยเหลือนักศึกษาในการหาที่พักที่ปลอดภัย กรุณาสอบถามกับทางโรงเรียนเพิ่มเติมเมื่อตัดสินใจที่จะเข้าเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
 

 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.