ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


ค่าครองชีพและราคาสินค้า

อัตราแลกเปลี่ยนและค่าครองชีพ
ญี่ปุ่นใช้หน่วยเงินเป็นเยน โดยธนบัตรจะมีทั้งสิ้น 3 ประเภท คือ 10,000 เยน, 5,000 เยน และ 1,000 เยน ส่วนเหรียญจะมีทั้งสิ้น 6 ประเภท คือ 500 เยน, 100 เยน, 50 เยน, 10 เยน, 5 เยน และ 1 เยน การชำระเงินด้วยเงินสดถือเป็นเรื่องปกติในญี่ปุ่น แต่ก็มีร้านค้าจำนวนมากที่รับบัตรเครดิตด้วยเช่นกัน แต่สำหรับเช็ค คนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยนิยมนำมาใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวันกัน
ธนาคารที่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนเงินในสกุลเงินหลักๆ ได้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ค่าใช้จ่ายใน 1 เดือนของนักศึกษาต่างชาติ (รวมค่าเล่าเรียน) เป็นดังต่อไปนี้ โดยค่าใช้จ่ายในเมืองใหญ่อย่างเช่นโตเกียว จะค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น (คำนวณจาก 100 เยน = 32 บาท) 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.