ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการรับนักศึกษาต่างชาติ สามารถหาข้อมูลได้หลากหลาย ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายของนักศึกษาต่างชาติ รวมไปถึงข้อมูลที่สำคัญในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ

ภาพรวมของระบบการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
การรับนักศึกษาต่างชาติ
การเข้าประเทศ/สถานภาพการพำนัก/การลงทะเบียน
ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิต
ทุนการศึกษา
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
การช่วยเหลือในการหางาน
สถิติ/แบบสำรวจ
สื่อสิ่งพิมพ์

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.