ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

สำหรับนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น

ข้อมูลที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น อาทิ การเรียนต่อและการหางานหลังจบการศึกษา รวมถึงข่าวกิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สามารถเข้าร่วมได้

สถานภาพการพำนัก
ทุนการศึกษา
งานพิเศษ
การใช้ชีวิต
การเรียนต่อ
การหางาน
กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ลิงค์ที่น่าสนใจ

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.