ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

TOP

สำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อ

รู้จักขั้นตอน

รู้จักสถาบันการศึกษา

รู้จักการใช้ชีวิต

ข้อมูลอื่นๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สำหรับนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่น

สถานภาพการพำนัก

ทุนการศึกษา

งานพิเศษ

การใช้ชีวิต

การเรียนต่อ

การหางาน

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สำหรับผู้ที่เคยศึกษาต่อในญี่ปุ่น

เครือข่ายนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา/ความช่วยเหลือ/หนังสือเชิญ

ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่น

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักศึกษาต่างชาติ

ภาพรวมของระบบการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

การรับนักศึกษาต่างชาติ

การเข้าประเทศ/สถานภาพการพำนัก/การลงทะเบียน

ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิต

ทุนการศึกษา

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

การช่วยเหลือในการหางาน

สถิติ/แบบสำรวจ

สื่อสิ่งพิมพ์Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.